Loading

در یک چشم به هم زدن

این مجموعه دروس برگرفته از کتابی است تحت نام “در یک چشم به هم زدن” که نویسنده در خصوص تصمیمات آنی که ما در طی روز با در دست داشتن کمترین داده های ممکن می گیریم، پرداخته، دلایل علمی که این نوع تصمیم گیری های که با هوشیاری انجام نمی پذیریند را مورد بررسی قرار می دهد.

 

Leave a Reply