Loading

تفرقه در مسیح

این نوشته خلاصه ای است از کتابی تحت عنوان تفرقه در مسیح نوشته کریستینا کلِولَند مسیحی درست/ مسیحی نادرست گمان می برم شما هم مثل…

الهیات شقاق ایجاد می کند

“الهیات شقاق ایجاد می کند”. اینکه الهیات و آموزه ها جدا می سازند شکی نیست. ده سال پیش وقتی در برنامه های تلویزیونی و شبکه…

آیا خدا سخن می گوید؟

این مقاله برگردانی از مقاله ای تحت عنوان “آیا هنوز خدا سخن می گوید؟” نوشته دکتر راجر اولسن، الهیات دان و پروفسور اخلاقیات مسیحی تعمیدی…

ژورنال اندیشه ۲

مجله مسیحیت امروز در مورد کتاب های الهیاتی غرب اینطور می نویسد: “اکثر نوشته هایی که در ۵۰۰ سال گذشته در تاریخ الهیات غرب به…

ژورنال اندیشه شماره ۱

آیا دعای من تاثیری دارد؟ در کتاب مکاشفه می خوانیم: “و فرشته‌ای دیگر آمده، نزد مذبح بایستاد با مَجمَری طلا و بخور بسیار بدو داده…

راز

تحیلی بر کتاب راز و فلسفه پشت آن

راست دینی فروتنانه

جامعۀ مسیحی ایرانی مانند هر جامعۀ مسیحی دیگر، در حال رشد و شکوفایی است،لذا  بسیاری به مسیح ایمان آورده، به کلیسای مسیح افزوده می شوند؛…