Loading

اخلاقیات و خدا

مثال ربای دیوید هارون بزیبایی رابطه ما را با خدا بتصویر می کشد. » اگر خدا نقاش بود ما نیز نقاشی او بودیم، اگر او…

انسان و آخرت

باورها و ائیده اولوژیهای بسیاری، به زندگی پس از مرگ اشاره دارند. هرچند اعتقاداتشان یکسان نیست و مفاهیم برخاسته از تعالیمشان با یکدیگر، تفاوت ژرفی…

تفرقه در مسیح

این نوشته خلاصه ای است از کتابی تحت عنوان تفرقه در مسیح نوشته کریستینا کلِولَند مسیحی درست/ مسیحی نادرست گمان می برم شما هم مثل…

الهیات شقاق ایجاد می کند

“الهیات شقاق ایجاد می کند”. اینکه الهیات و آموزه ها جدا می سازند شکی نیست. ده سال پیش وقتی در برنامه های تلویزیونی و شبکه…

آیا خدا سخن می گوید؟

این مقاله برگردانی از مقاله ای تحت عنوان “آیا هنوز خدا سخن می گوید؟” نوشته دکتر راجر اولسن، الهیات دان و پروفسور اخلاقیات مسیحی تعمیدی…

ژورنال اندیشه ۲

مجله مسیحیت امروز در مورد کتاب های الهیاتی غرب اینطور می نویسد: “اکثر نوشته هایی که در ۵۰۰ سال گذشته در تاریخ الهیات غرب به…