Loading

پادکست اندیشه و ایمان مسیحی

در این پادکست قصد دارم تا به موضوعات الهیاتی مسیحی که معمولا در جامعه مسیحی ایرانی به آنها پرداخته می شود، نگاهی داشته باشم

به همین منظور افرادی که در این گفتگوها به من ملحق خواهند شد، صاحب نظر در الهیات مسیحی خواهند. افرادی که بینش منحصر بفرد آنها، تولید فکر کرده، به شما الهام خواهد بخشید
این گفتگوها واقعی، بدور از کلیشه، جسورانه اما صادقانه، کتاب مقدسی و الهیاتی، تازه و الهام بخش و عاری از شعارهای همیشگی خواهند بود

Leave a Reply